..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Jesteśmy tacy sami - integracja” organizowanym w ramach akcji „Miejska Dżungla”.

ORGANIZATOR:
Panie: Iwona Biskup i Ewa Skrzypińska

Cel konkursu:

  • propagowanie idei integracji wśród uczniów;
  • wzbudzanie poczucia empatii dla osób niepełnosprawnych;
  • rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej ucznia.
  1. Tematem pracy jest wykonanie plakatów dotyczących znanych osób niepełnosprawnych (np. sportowców, muzyków, aktorów i innych).
  2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VII, którzy do dnia 24 listopada 2017 r. wykonają plakaty i złożą je u p. Iwony Biskup (sala nr 38b) lub p. Ewy Skrzypińskiej (sala nr 37a).
  3. Prace mogą być wykonane dowolna techniką.
  4. Praca może być grupowa.
  5. Każda praca (na odwrocie pracy) powinna zawierać informacje takie jak:
  • imię i nazwisko ucznia/uczniów;
  • klasa.

7.  Prace spełniające warunki konkursu zostaną ocenione przez komisje konkursową.
8.  Komisja Konkursowa dokona oceny prac w kategoriach wiekowych.
9.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędą się dnia 6.12.2017 r.

Organizatorzy


Data wytworzenia: 2017-10-11 16:51 Autor: E.Skrzypińska Data publikacji: 2017-10-11 16:51 Osoba udostępniająca na stronie: A. Makarewicz Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-05 Osoba modyfikująca: Adam Makarewicz