..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Historia zmian

 • Artykuł : "Program półklonii letniej 2015" zmieniono dnia: 2015-06-27 14:14 przez: A. Makarewicz
 • Artykuł : "Plan półklonii letniej 2015" stworzono dnia: 2015-06-27 14:12 przez: A. Makarewicz
 • Artykuł : "Udział delegacji szkolnej w zjeździe szkół noszących imię ks. Jana Twardowskiego" zmieniono dnia: 2015-06-25 22:58 przez:
 • Artykuł : "Udział delegacji szkolnej w zjeździe szkół noszących imię ks. Jana Twardowskiego" zmieniono dnia: 2015-06-25 22:58 przez:
 • Artykuł : "Udział delegacji szkolnej w zjeździe szkół noszących imię ks. Jana Twardowskiego" zmieniono dnia: 2015-06-25 22:57 przez: A. Makarewicz
 • Artykuł : "Udział delegacji szkolnej w zjeździe szkół noszących imię ks. Jana Twardowskiego" stworzono dnia: 2015-06-25 22:56 przez: A. Makarewicz
 • Artykuł : "Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych" usunięto dnia: 2015-06-23 00:47 przez: A. Makarewicz
 • Artykuł : "Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje" usunięto dnia: 2015-06-23 00:43 przez: A. Makarewicz
 • Artykuł : "Przedmiot działania i kompetencje" usunięto dnia: 2015-06-23 00:42 przez: A. Makarewicz
 • Artykuł : "Dane szkoły" usunięto dnia: 2015-06-23 00:38 przez: A. Makarewicz
 • Artykuł : "Statut prawny" usunięto dnia: 2015-06-23 00:37 przez: A. Makarewicz
 • Artykuł : "Organy szkoły" usunięto dnia: 2015-06-23 00:34 przez: A. Makarewicz
 • Artykuł : "Organizacja szkoły" usunięto dnia: 2015-06-23 00:30 przez: A. Makarewicz
 • Artykuł : "Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw" usunięto dnia: 2015-06-23 00:29 przez: A. Makarewicz
 • Artykuł : "Majątek szkoły" usunięto dnia: 2015-06-22 21:56 przez: A. Makarewicz
 • Artykuł : "Struktura własności" usunięto dnia: 2015-06-22 21:54 przez: A. Makarewicz
 • Artykuł : "Podstawa prawna BIP" usunięto dnia: 2015-06-22 21:50 przez: A. Makarewicz
 • Artykuł : "Bezpieczne wakacje" zmieniono dnia: 2015-06-22 19:41 przez: A. Makarewicz
 • Strona : "Bezpieczne wakacje" zmieniono dnia: 2015-06-22 19:30 przez: A. Makarewicz
 • Strona : "Bezpieczne wakacje" zmieniono dnia: 2015-06-22 19:29 przez: A. Makarewicz
 • Strona : "Bezpieczne wakacje" zmieniono dnia: 2015-06-22 19:28 przez: A. Makarewicz
 • Strona : "Bezpieczne wakacje" zmieniono dnia: 2015-06-22 19:25 przez: A. Makarewicz
 • Strona : "Bezpieczne wakacje" zmieniono dnia: 2015-06-22 19:20 przez: A. Makarewicz
 • Strona : "Bezpieczne wakacje" zmieniono dnia: 2015-06-22 19:19 przez: A. Makarewicz
 • Strona : "Bezpieczne wakacje" zmieniono dnia: 2015-06-22 19:18 przez: A. Makarewicz
 • Strona : "Bezpieczne wakacje" zmieniono dnia: 2015-06-22 18:55 przez: A. Makarewicz
 • Strona : "Bezpieczne wakacje" zmieniono dnia: 2015-06-22 18:54 przez: A. Makarewicz
 • Strona : "Bezpieczne wakacje" zmieniono dnia: 2015-06-22 18:53 przez: A. Makarewicz
 • Strona : "Bezpieczne wakacje" zmieniono dnia: 2015-06-22 18:49 przez: A. Makarewicz
 • Strona : "Bezpieczne wakacje" zmieniono dnia: 2015-06-22 18:48 przez: A. Makarewicz