..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

  • „Twój talent – twoim przyszłym zawodem!”

    Już po raz trzeci Komisja Europejska zorganizowała Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. W tym czasie w 47 państwach miało miejsce 1541 wydarzeń, których celem było zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz podniesienie rangi szeroko rozumianych umiejętności zawodowych w miejscach pracy.

    Więcej
  • Kopalnia Wujek

    Urząd Miasta Katowice wraz z partnerami przystąpił do realizacji projektu „Katowice Miastem Fachowców”. 

    Więcej