..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Pedagog w Naszej Szkole:

 

mgr Małgorzata Dubiel

Godziny pracy:

Poniedziałek ----------
Wtorek 12:30 - 16:30
Środa 13:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 11:00
Piątek ----------

 

mgr Alicja Pohl

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 - 8:55
Wtorek 10:00 - 14:05
Środa ----------
Czwartek 11:40 - 13:40
Piątek 9:40 - 10:40
12:40 - 14:40

Kim jest pedagog szkolny ?

Pedagog to osoba najczęściej pracująca w szkole, przedszkolu lub poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie podstawowym celem jego pracy jest organizowanie pomocy i opieki pedagogicznej i psychologicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz dbanie o prawidłowy rozwój psychiczny uczniów.

 

Terapia pedagogiczna.

Podmiotem terapii jest zawsze człowiek, często dziecko. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na fakt, iż dziecko nie zdaje sobie sprawy z własnych dysfunkcji, nie jest w stanie samodzielnie podjąć decyzji o rozpoczęciu terapii. Dlatego dorośli, a także nauczyciele, wychowawcy mają przed sobą ogromne zadanie - wychwycenie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i odchyleń od normy w zachowaniu dziecka i podjęcie terapii w celu ich usunięcia. W procesie terapii dziecka istnieje potrzeba objęcia nią całego środowiska, w którym ono żyje, gdyż inaczej istnieje groźba, że pozytywne wzorce (np. poprawnego mówienia) zdobyte podczas terapii prowadzonej tylko w szkole nie utrwalą się dziecku (np. w domu rodzinnym dziecko nie będzie słyszało poprawnej mowy itp.). W procesie terapii dziecka istotne jest także prowadzenie zajęć w formie zabawy.