..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Lista nauczycieli:

Balik Maria

filologia polska,

Bankiewicz Paweł

doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, historia

Baryła Matylda

biologia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, surdopedagogika

Bochenek Małgorzata

matematyka, egzaminator  egzaminu maturalnego z matematyki, egzaminator egzaminu ósmoklasisty z matematyki, trener  kandydatów na egzaminatorów maturalnych z matematyki, nauczyciel sekcji dwujęzycznej

Bukal Marta

filologia romańska

Chwastowska Monika

filologia angielska, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, wspomaganie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Ciasnocha Anna

nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne z logopedią szkolną, wczesnoszkolna edukacja zintegrowana, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, surdopedagogika

Ciosek - Ogórek Bernadetta

matematyka, informatyka

Czekańska Mirosława

filologia polska

Dubiel Małgorzata

pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, surdopedagogika

Etryk Barbara

wychowanie fizyczne, surdopedagogika, oligofrenopedagogika

Fabijanowska Hanna

wychowanie muzyczne, surdopedagogika, sztuka

Folwarczny Bogumiła

pedagogika wczesnoszkolna, surdopedagogika, oligofrenopedagogika

Garbaciuk Anna

filologia polska, historia, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, edukacja regionalna

Gądek Jolanta

pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Grzegorzek-Kluczniok Małgorzata

filologia germańska, edukacja wczesnoszkolna

Guzy – Biernacka Grażyna

pedagogika wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, surdopedagogika

Halamska – Pawełko Magdalena

nauczanie początkowe

Janda Dominika

pedagogika resocjalizacyjna

Kamerdyn Nina

pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Kałęcka Ewa

oligofrenopedagogika, kulturoznawstwo, historia, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo, surdopedagogika

Karasiewicz Aleksander

pedagogika z wychowaniem fizycznym i obronnym, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Kasza Grażyna

nauczanie początkowe, teologia, nauki o rodzinie, edukacja europejska, surdopedagogika

Klachacz Dawid

filologia polska

Kloc Małgorzata

filologia romańska

Kominowska Sabina

filologia romańska, logopedia, egzaminator egzaminu maturalnego z języka francuskiego, egzaminator matury dwujęzycznej z języka francuskiego, egzaminator  międzynarodowych egzaminów DELF [ od A1 do B2 ], trener kandydatów na egzaminatorów egzaminu DELF [ od A1 do B2], nauczyciel sekcji dwujęzycznej

Kosińska Jolanta

pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Koteras Zofia

filologia hiszpańska

Kott Adrianna

filologia angielska

Kozłowska Elżbieta

historia, surdopedagogika

Kubacka Teresa

wychowanie plastyczne, surdopedagogika, technika

Kwietniowska – Strozik Elżbieta

wychowanie przedszkolne, logopedia, kształcenie zintegrowane, surdopedagogika

Langosz Małgorzata

pedagogika wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, surdopedagogika, oligofrenopedagogika i metody korekcyjno – kompensacyjne, tyflopedagogika

Lisoń Aneta

matematyka, fizyka, informatyka

Maj Mariola

chemia, matematyka, surdopedagogika

Makarewicz Adam

surdopedagogika, informatyka, pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, matematyka

Meus Danuta

teologia, matematyka, surdopedagogika, oligofrenopedagogika i metody korekcyjno – kompensacyjne, informatyka

Minkina – Konc Dorota

wychowanie fizyczne

Murzyn Jolanta


Muszyńska Kaja

filologia romańska


filologia angielska

Nowak Urszula

pedagogika szkolna, reedukator, język angielski

Opałka Barbara

filologia polska, surdopedagogika

Oszczyk Maria

geografia, przyroda, surdopedagogika

Pache Kamil

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Pakuła Barbara

pedagogika – edukacja elementarna, oligofrenopedagogika i metody korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogika

Pohl Alicja

socjologia, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, surdopedagogika

Pucher Jadwiga

wychowanie fizyczne, surdopedagogika

Purol Małgorzata

pedagogika, kształcenia zintegrowane, surdopedagogika

Rafalski Tomasz

teologia

Regulska – Szumlas Magdalena

pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,  plastyka, technika

Skrzypińska Ewa

pedagogika wczesnoszkolna, rewalidacja i terapia pedagogiczna

Sochacka Agnieszka

filologia angielska, surdopedagogika

Stolecki Maciej

wychowanie fizyczne

Syrzistie Beata

nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna

Szlapa Grażyna

nauczanie początkowe, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, teologia, oligofrenopedagogika i metody korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogika, sztuka

Szumski Dariusz

historia, wiedza o społeczeństwie, egzaminator  egzaminu maturalnego z historii, nauczyciel sekcji dwujęzycznej

Szyndler Ewa

pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Ślipek Aniela

bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogika i metody korekcyjno – kompensacyjne, historia

Tkocz Grażyna

filologia romańska, informatyka i technologia informacyjna, matematyka

Tomalik Monika

pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Wawrzaszek Inereusz

filologia polska, surdopedagogika

Wolny Patryk

fizyka, matematyka, egzaminator egzaminu maturalnego z fizyki, egzaminator egzaminu ósmoklasisty z matematyki, nauczyciel sekcji dwujęzycznej

Wyszyńska Iwona

pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, bibliotekoznawstwo

Zakrzewski Artur

fizyka, informatyka