..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Szanowni Państwo, w dniu 8 stycznia br. dzieci otrzymają karty półkolonijne, proszę je wypełnić i oddać do sekretariatu szkoły; od tego dnia również przyjmowane są wpłaty na półkolonie (100 zł.)u Pani Garbaciuk ( poniedziałek, wtorek przed 8:00) ,Pani Halamskiej – Pawełko (codziennie przed 8:00) i Pani Sochackiej  (środa, czwartek, piątek przed 8:00).
Karty i pieniądze winny być wpłacone w nieprzekraczalnym terminie do 23 stycznia br. włącznie. Brak  dostarczenia opłat i dokumentacji w tym terminie rozumie się jako rezygnację z półkolonii.
W załączniku przedstawiamy regulamin i program zajęć półkolonii w pierwszym tygodniu ferii (zastrzegamy sobie prawo do zmian w razie niepogody lub innych ważnych powodów).

 

Organizator
Anna Garbaciuk


Data wytworzenia: 2018-01-08 11:22 Autor: A.Garbaciuk Data publikacji: 2018-01-08 11:22 Osoba udostępniająca na stronie: A. Makarewicz Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-06 Osoba modyfikująca: Adam Makarewicz