..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Skład Samorządu Szkolnego (Uczniowskiego):

Przewodniczący: Szymon Odyjas

Zastępca: 

 

Opiekun Samorządu Szkolnego:

mgr Magdalena Regulska - Szumlas

 

 

Działania i funkcje:

Samorząd Uczniowski organizuje i pomaga w przygotowaniu różnych szkolnych konkursów, zabaw, dyskotek, uroczystości.

Samorząd współpracuje z Radą Rodziców, Dyrekcją Szkoły, oraz Nauczycielami.