..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący: Mariusz Jankowski
adres e-mail:  m.j.t.jankowski@gmail.com
tel.  667702669

Zastępca:  Elżbieta Grodzka - Łopuszyńska

Sekretarz: Edyta Urbaniak - Konik

Skarbnik: Elżbieta Grodzka - Łopuszyńska

 

 

Konta bankowe:

Numer konta bankowego Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 37 im.ks.Jana Twardowskiego:
BANK PKO BP
02 1020 2313 0000 3702 0467 2293